Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Formuláře a potvrzení

  • Omluvenka
  • Žádost o přestup – změna oboru a/ nebo formy studia. Žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o přestup)
  • Žádost univerzální – slouží např. jako žádost o přiznání prospěchového stipendia, žádost o výjimku ze SZŘ apod.
  • Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za překročenou dobu studia
  • Žádost o přerušení studia – žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o přerušení studia)
  • Oznámení o zanechání studia – žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o zanechání studia)
  • Žádost o změnu jazyka závěrečné práce – žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém jazyce)
  • Žádost o uznání předmětu – slouží pro podávání žádostí o uznání na základě absolvování předmětů (kurzů etc.) mimo Masarykovu univerzitu