Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Naši experti

Filip Hrůza

Ing. Filip Hrůza

Působí jako asistent na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty (ESF) MU a ředitel Institutu veřejné správy ESF MU. Zabývá se hlavně problematikou finančního řízení v soukromém i veřejném sektoru se zaměřením na města a obce, dále pak také marketingem ve veřejném sektoru (specializace: veřejná správa, sport). Podílí se na řešení projektů pro veřejnou správu a územní samosprávu i mezinárodních projektů.

Telefon: 778 769 632

E-mail: Filip.Hruza@econ.muni.cz

Internetová stránka: ivs.econ.muni.cz


Robert Jahoda

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Robert Jahoda se věnuje problematice daňové a důchodové politiky, zejména jejich vlivu na příjmovou situaci jedinců, jejich chování a finanční udržitelnost systémů. K hodnocení těchto politik využívá mikrosimulační metodu. Je členem Komise pro rodinnou politiku, zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí a členem European Social Policy Network, která pro potřeby Evropské komise připravuje nezávislé informace o dopadech prováděné sociální politiky.

Telefon: 549 494 880

E-mail: Robert.Jahoda@econ.muni.cz


Viktorie Klímová

Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Vede Výzkumný institut pro inovace RINSTIN, který se zaměřuje na výzkum inovací z perspektivy různých oblastí společenských věd. Viktorie Klímová se dlouhodobě zabývá významem inovací pro regionální rozvoj, podmínkami regionů a států pro rozvoj inovací na jejich území a inovační politikou na regionální i národní úrovni. Vyučuje předměty týkající se podpory podnikání, inovací v regionálním rozvoji a regionální ekonomie.

Telefon: 549 494 987

E-mail: klimova@econ.muni.cz

Internetová stránka: rinstin.econ.mu­ni.cz


Jan Krajíček

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Lektor a specialista na oblast bankovnictví. V přednáškové a výzkumné činnosti se zaměřuje na problémy komerčního bankovnictví a dopadů rozhodnutí jak politických, tak centrálních bank do činnosti bankovních subjektů. Pozornost zaměřuje i na ekonomické dopady spotřebitelských úvěrů na jejich poskytovatele a příjemce. Předchozí dlouhodobá činnost v bankovním sektoru mu umožňuje nejen spolupráci, ale i nadhled nad problematikou bankovního sektoru.

Telefon: 549 495 363

E-mail: Jan.Krajicek@econ.muni.cz


Michal Krčál

Ing. Mgr. Michal Krčál

Michal Krčál se zabývá výzkumem v oblasti podnikové informatiky a současně se stará o stejnojmenný magisterský navazující obor. Hlavní výzkumná témata zahrnují tvorbu a měření hodnoty informačních systémů, rozhodování o pořizování investic do IS/ICT, znalostní management a zpětné toky. Kromě výzkumu a výuky pomáhá podnikům s procesními optimalizacemi a znalostními workshopy.

Telefon: 734 239 008

E-mail: Michal.Krcal@econ.muni.cz


Martin Kvizda

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Martin Kvizda je vedoucím interdiscipli­nárního týmu, který se v rámci projektů podporovaných Grantovou a Technologickou agenturou ČR zabývá soutěžní ekonomií a aplikovanou antimonopolní politikou. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným s ekonomií dopravních systémů a otázkám regulace konkurence v dopravě, zejména na železnici. Vyučuje předměty týkající se hospodářské politiky a ekonomických aspektů evropské integrace.

Telefon: 549 49 5731

E-mail: Martin.Kvizda@econ.muni.cz

Internetová stránka: www.ekonomiedopravy.cz


Daniel Němec

Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Daniel Němec působí jako odborný asistent na katedře ekonomie. Zabývá se tématy z oblasti ekonomie práce, monetární ekonomie, makroekonomického modelování, ekonometrie a aplikované statistiky. V rámci mezinárodní spolupráce řeší rovněž problematiku migrace a klimatických změn ve vzájemných souvislostech. Své zkušenosti z oblasti aplikace matematicko-statistických metod kvantitativních metod využívá při tvorbě odborných expertíz pro subjekty ze soukromého i veřejného sektoru.

Telefon: 549 496 260

E-mail: Daniel.Nemec@econ.muni.cz


Petr Suchánek

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Zabývá se podnikovou ekonomikou, konkrétně výkonností podniku a spokojenosti zákazníka. Zajímá se také o širší souvislosti podnikání v České republice, zejména o faktory, které ovlivňují podniky a podnikatelské prostředí (např. daně).

Telefon: 549 497 456

E-mail: Petr.Suchanek@econ.muni.cz


Martin Svoboda

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Působí na katedře financí a je ředitelem Institutu pro finanční trh. Díky svým více než 25letým zkušenostem zná finanční a kapitálové trhy ze všech možných perspektiv. Kromě problematiky strukturovaných produktů zaměřuje svůj odborný zájem na behavioral finance a využití finančních inovací při strukturování a správě investičního portfolia.

Telefon: 549 494 006

E-mail: Martin.Svoboda@econ.muni.cz


Jiří Špalek

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Vede katedru veřejné ekonomie. Zabývá se teorií veřejného sektoru a tématy souvisejícími s ekonomickými dopady veřejných politik, otázkou veřejných služeb a správou veřejných statků. V Česku patří k průkopníkům tzv. experimentální ekonomie, metody na hranici psychologie, pomocí které s kolegy zjišťuje např. to, jak jsou lidé ochotni přispívat na veřejné statky nebo jaké mají sklony ke korupčnímu jednání.

Telefon: 549 49 7985

E-mail: Jiri.Spalek@econ.muni.cz

Internetová stránka: mueel.econ.mu­ni.cz


Petr Valouch

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Vede katedru financí. Zabývá se problematikou daní, účetnictví a finančního řízení podniku. Ve výzkumné činnosti se zaměřuje na analýzu efektivnosti fúzí a jiných podnikových kombinací, efektivitu daňového systému a jednotlivých daní a vliv účetních metod na vykazované výsledky hospodaření podnikatelských subjektů. Spolupracuje také s řadou komečních subjektů v oblasti daňového, účetního a ekonomického consultingu.

Telefon: 549 498 261

E-mail: Petr.Valouch@econ.muni.cz

Internetová stránka: institut-ft.econ.muni.cz


doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.

prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

vede katedru regionální ekonomie a správy. Dlouhodobě se zabývá teorií a praxí regionálního rozvoje včetně jeho environmentálních a sociálních souvislostí (kvalita podnikatelského a sociálního prostředí). Ze speciálních otázek lze uvést hodnocení účelnosti rozvojových projektů a procesů metropolizace v širším evropském kontextu. Je autorem teorie integrovaného a udržitelného regionálního rozvoje a originální multikriteriální metodiky hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury.

Telefon: 549 498 376

E-mail: Milan.Viturka@econ.muni.cz


doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

je vedoucím výzkumného institutu cestovního ruchu a garantem bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch. Dlouhodobě se s týmem zabývá geografickými a ekonomickými tématy a problémy rozvoje cestovního ruchu a koncepční spoluprací v tvorbě programových a rozvojových dokumentů cestovního ruchu na národní a regionální úrovni. V současnosti je rovněž předsedou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu.

Telefon: 549 498 468

E-mail: Jiri.Vystoupil@econ.muni.cz


Libor Žídek

doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Libor Žídek se dlouhodobě zabývá výzkumem fungování světového hospodářství – zejména fungování centrálně plánovaných ekonomik a následnému transformačnímu procesu po jejich pádu. O těchto tématech přednášel v řadě zemí – mimo jiné v Kanadě, Německu, Velké Británii, Polsku, Ukrajině či Maďarsku. Vědecká činnost (v podobě získaných grantů – GAČR, GAMU) se týká také témat ze světového hospodářství (Rusko) resp. fungování centrálně plánovaných ekonomik. Je autorem a spoluautorem několika monografií a řady článků.

Telefon: 549 498 790, 732 727 332

E-mail: Libor.Zidek@econ.muni.cz


Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Oddělení vnějších vztahů a marketingu ESF MU. E-mail marta.vavrinova@econ.muni.cz, tel. 549 494 722.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje