Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Informace o fakultě

Kdo jsme

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity je vzdělávací institucí, jejíž primární náplní je výuka studentů a svébytný výzkum na poli ekonomických věd. Založena byla roku 1990 v prostředí nových politických a společenských změn. Jedná se o první novou fakultu v polistopadové éře Masarykovy univerzity. Svou pedagogickou činnost započala hned v září 1991. V současné době má pozici stabilizovaného institutu pro ekonomické vzdělávání a výzkum. Nabízí vzdělávání na bakalářském, magisterském i doktorském stupni, může se pyšnit značným počtem absolventů, který dávno přesáhl počet deset tisíc.

O dlouhodobém záměru fakulty se můžete dočíst zde.

Seznámení s fakultou

Dobrým prvním krokem k poznání Ekonomicko-správní fakulty může být naše videoprezentace, kterou si můžete přehrát v češtině, angličtině nebo němčině. Pokud vás zajímají prostory a zázemí fakulty, můžete si udělat představu jednak fotografií z fakultních akcí, detailnější pohled pak nabídne virtuální prohlídka. Pro přímý kontakt s ESF a děním na její půdě doporučujeme nás navštívit v Den otevřených dveří.

Budova Ekonomicko-sprvní fakulty, letecký pohled zepředu

Organizační struktura

Kromě sedmi kateder působí na fakultě též celá řada dalších oddělení zabývajících se výzkumem, výukou jazyků, knihovními službami či správou informačních a komunikačních technologií.

Fakultní činnosti

Univerzitní fakulta, to není jen studium ale též vědecká a výzkumná činnost, pěstování vztahů se zahraničními vzdělávacími institucemi či nabízení odborných služeb široké veřejnosti.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje