Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Historie fakulty

Podmínky v ČR po listopadu 1989 dovolily hned roku 1990 založení nové fakulty, která byla zaměřená na ekonomické a správní vědy. Jako první polistopadová fakulta MU započala svou výuku již v září 1991. Během let si vydobyla svoji pověst a stala se stabilizovanou institucí, jež dodnes poskytuje kvalitní ekonomické vzdělání v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech.

Oborová skladba a charakteristika jednotlivých kateder profiluje celkové zaměření vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Hlavními oblastmi výzkumu jsou v současné době především česká ekonomika, efektivnost veřejné správy, vývoj a řízení soukromých podniků, regionální rozvoj a také využití všemožných zdrojů společností. ESF v nemalé míře participuje na projektech státní správy a také rozvíjí spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi.

Na všech třech vysokoškolských stupních poskytuje ESF vzdělání ve formě prezenční i kombinované. Výuka je zaměřena na mnoho oblastí, především pak na ekonomii, finance, hospodářskou politiku, podnikovou ekonomiku a management, regionální rozvoj a správu, dále pak také na veřejnou ekonomiku. Speciální je obor Administration publique (česky Veřejná správa), který je vyučován francouzsky ve spolupráci s univerzitou ve městě Rennes. Administration publique je určen především ke vzdělávání odborníků na poli veřejné správy.
Kromě bakalářského, magisterského a doktorského studia nabízí ESF také celoživotní vzdělávání, které je uskutečňováno ve vlastních oborech a programech.

Široké znalosti, které si absolventi z fakulty odnáší, dávají velkou šanci k úspěchu na trhu práce. Absolventi jsou žádanými pracovníky jak v soukromých firmách a státní správě, tak na poli ekonomických informačních technologií, bankovnictví nebo pojišťovnictví. Mohou se také uplatnit jako manažeři, podnikatelé v oblasti cestovního ruchu nebo v neziskových organizacích.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje