Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Účelová zařízení

Institut veřejné správy (IVS)

Institut veřejné správy zabezpečuje v rámci fakulty vzdělávací program pro úředníky územních samosprávných celků ve smyslu zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jde o specializovanou vzdělávací aktivitu, která vychází vstříc potřebám dalšího vzdělávání úředníků krajů, magistrátních měst a obcí.

Institut pro finanční trh

Posláním Institutu pro finanční trh je realizovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti finančního trhu, ochrany spotřebitelů a finanční gramotnosti s důrazem na její praktickou aplikovatelnost, podporovat a rozvíjet odbornou úroveň pracovníků v různých sektorech finančního trhu a finanční gramotnost spotřebitelů na finančním trhu.

Středisko vědeckých informací

Středisko vědeckých informací slouží akademické obci, spolupracujícím institucím, odborné veřejnosti a ostatním zájemcům jako vysokoškolská knihovna s přímým přístupem ke knihovnímu fondu.

Centrum informačních a komunikačních technologií

Pro výuku, výzkum a mnoho ostatních aktivit provozovaných na naší fakultě je k dispozici odpovídající infrastrukturní zázemí. Do péče Centra informačních a komunikačních technologii, které na fakultě obhospodařuje výpočetní techniku, počítačovou síť, webový a poštovní server a vše související, spadá v současné době více než 600 osobních počítačů připojených do Internetu.

Math and Stats Support Centre

Tutoři z řad pedagogů i z řad studentů nabízí návštěvníkům centra pomoc při studiu matematiky a statistiky. Jejich cenné rady a ochota pomoci umožní snadněji proniknout do podstaty matematiky a statistiky, objevit skryté souvislosti a pochopit to, co doposud nedávalo smysl.

Centrum doplňkové činnosti

Zabezpečuje poradenskou a expertizní činnost, pronájmy fakultních prostor a dalších zařízení v rámci doplňkové činnosti a dále činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomie.

Technicko-provozní oddělení

Stará se o provoz budovy Ekonomicko-správní fakulty.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje