Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Vědecko-výzkumná činnost

Projekty řešené členy Katedry podnikového hospodářství

Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech

Projekt byl veden v letech 2012–2014, zadavatelem bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR při MMR, řešitelem byl Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. Více informací zde.

Činitele podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků ČR jako členské zemi EU

Projekt byl veden v letech 2005–2007, zadavatelem byla Grantová agentura ČR, řešitelem byl doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Více informací zde.

Identifikace sektorových klastrů v regionu jižní Moravy

Projekt byl veden v letech 2005–2006, zadavatelem byla Grantová agentura ČR, řešitelem byl doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. Více informací zde.

Profesní samospráva jako fenomén občanské společnosti

Projekt byl veden v letech 2002–2004, zadavatelem byla Grantová agentura ČR, řešitelem byl doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Více informací zde.

Teoretické a metodologické aspekty institucionální podpory podnikání

Projekt byl veden v letech 2002–2005, zadavatelem byla Grantová agentura AV ČR, řešitelem byl doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Více informací zde.

Psychologie nezaměstnanosti

Projekt byl veden v letech 2002–2003, zadavatelem byla Grantová agentura ČR, řešitelkou byla doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. Více informací zde.

Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku

Projekt byl veden v letech 2000–2002, zadavatelem byla Grantová agentura ČR, řešitelé byli prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. a doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. Více informací zde.

Základní informace o institucionálních výzkumných projektech naleznete také v Celouniverzitní databázi projektů.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje