Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Spolupráce s praxí

Spolupráce KPH s podnikovou praxí

Spolupráce akademických kruhů s podnikovou praxí je jak nezbytnou součástí udržení kvality studia na Ekonomicko-správní fakultě tak vhodnou příležitostí pro podniky k získání kvalitních pracovníků z řad studentů.

K usnadnění kontaktů mezi akademickou a podnikovou sférou jsme sestavili seznam oblastí, kterými se odborně zajímáme a jsme schopni a ochotni v těchto oblastech spolupracovat s podnikovým sektorem.

Mezi základní oblasti patří zejména:

Studie proveditelnosti investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru
Analýza nákladů a užitků investičních projektů (CBA)
Rozpočtování a Kalkulace v malých a středních podnicích
Modelování finančních zdrojů pro investiční projekty
Analýza finančního zdraví podniku
Stanovení nákladů životního cyklu podniku
Management lidských zdrojů
Projektové řízení

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje