Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Vybrané akce pořádané KPH

Studentská soutěž Strategické řízení podniku

Dne 12. 12. 2013 se konal 12. ročník populární studentské soutěže o nejlepší seminární práci ze Strategického řízení podniku. Více informací zde.

Mezinárodní odborná konference psychologie práce a organizace

Ve dnech 25. – 26. května 2011 byla v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity uspořádána Mezinárodní odborná konference psychologie práce a organizace 2011.

Konference Konkurencechopnost podniků

Katedra uspořádala konferenci Konkurenceschop­nost podniků, která navazuje na výzkumný úkol řešený pracovníky KPH.

Jak budovat udržitelnou organizaci?

Počátkem prosince 2007 proběhl na fakultě workshop s názvem „Jak budovat udržitelnou organizaci“. Semináře se zúčastnilo celkem 12 zájemců – z řad studentů Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty sociálních studií a členů Katedry podnikového hospodářství. Hlavní myšlenkou setkání byla otázka, zda existuje podnikatelský model generující zisk a zároveň nenarušující širší ekosystém. Byl představen koncept strategického udržitelného rozvoje a příklady úspěšných podniků, které lze v tomto oboru považovat za důkaz toho, že principy ziskovosti a udržitelnosti lze naplňovat současně.

V případě zajmu o tuto problematiku můžete kontaktovat Ing. Viktora Kulhavého, MSLS. (kulhavy@econ.muni.cz)

Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout zde.

Soutěž o nejlepší studentskou seminární práci

Již tradiční soutěž studentů v projktech stragetického managementu se konala 19.12.2007. Fo­tografie jsou k dispozici v galerii zde.

Mezinárodní konference Nezaměstnanost – technologické a sociální proměny práce

Počátkem září se konalo již třetí setkání odborníků, kteří diskutovali o problematice nezaměstnanosti. Vše proběhlo po záštitou doc. PhDr. Boženy Šmajsové-Buchtové, CSc. Více informací můžete nalézt zde.

Soutěž o nejlepší studentskou seminární práci

V prosinci 2006 se uskutečnila již tradiční Soutěž o nejlepší práci roku 2007. Pro více informací klikněte zde.

Konference v Toruni

Šest zástupců ESF MU přispělo svými vstupy na doktorské konferenci v polské Toruni v červenci 2005. Více informací naleznete zde.

Seminář Strategické aliance

Dne 1. 3. 2005 uspořádala katedra seminář o strategických aliancích pro holandské studenty. Pro více informací klikněte zde.

Soutěž o nejlepší studentskou seminární práci

Fotografie a informace o soutěži zde.

Podniková ekonomika a management

ESF MU uspořádala konferenci ve spolupráci s Českým komitétem pro vědecké řízení. Konference, která se konala ve dnech 17. – 18. 7. 2004, se zúčastnilo cca 50 zástupců vysokých škol z Česka, Slovenska a Polska. Příspěvky, které prošly anonymním recenzním řízením, byly otištěny ve sborníku. Podle zaměření jsme jednotlivé příspěvky roztřídili do tří sekcí, a to vzdělávání, management a podniková ekonomika. Seznam článků a autorů naleznete zde (soubor .pdf).

sbornikpem

Konference Zaměstnanecké výhody v akciových společnostech

Konference Zaměstnanecké výhody v akciových společnostech, která se konala 21. 11. 2003, byla pomyslným ukončením stejnojmenného výzkumného úkolu, který financovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Předmětem řešení byla problematika uplatnění zaměstnaneckých výhod jako významné komponenty pracovních podmínek v podnicích v České republice. Cílem řešení byla analýza zaměstnaneckých výhod z hlediska jejich působení na stabilitu a spokojenost zaměstnanců a rozvoj lidského kapitálu v podnicích, analýza faktorů, které ovlivňují vývoj zaměstnaneckých vý¬hod, prognóza vývoje zaměstnaneckých výhod v časovém horizontu tří až pěti let. Záštitu nad konferencí převzal Ing. Zdeněk Škromach, jemuž patřila i úvodní přednáška, která vyvolala bohatou diskusi mezi účastníky – více než 50 zástupci podniků, kteří se účastnili empirického šetření.

Workshop k nezaměstnanosti

Ve dnech 28. – 29. 5. 2003 se v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity konal dvoudenní workshop s názvem Posílení osobnostních kompetencí nezaměstnaných. Setkání proběhlo v rámci spolupráce s univerzitou v Osnabrűcku. Lektorka Dornis Gunsch, vedoucí Institutu pro psychosociální vzdělávání, předala účastníkům workshopu poznatky o metodice práce s nezaměstnanými v Německu. Přístup využívá osobnostně-interakční teorii PSI (Personlichkeits-Systém-Interaktionen), jejíž autorem je profesor Julius Kuhl se svými spolupracovníky z univerzity z Osnabrűcku.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje