Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Katedry a oddělení zajišťující výuku

Katedra ekonomie

Garantuje studijní obory Národní hospodářství v bakalářském prezenčním studiu, Ekonomie, Hospodářská politika a Matematické a statistické metody v ekonomii v magisterském prezenčním studiu a studijní obory Ekonomie a Hospodářská politika v doktorském studiu. Katedra je rovněž garantem mezifakultního magisterského studia s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity ve studijním oboru Matematika-ekonomie, mezifakultního bakalářského studijního oboru Evropská hospodářská, správní a kulturní studia realizovaného společně s Filozofickou fakultou a Právnickou fakultou MU a mezifakultního magisterského navazujícího studijního oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy realizovaného společně s Fakultou sociálních studií MU.

Katedra financí

Garantuje studijní program Finance a účetnictví, pod nějž se řadí obor Finance v bakalářském a magisterském navazujícím studiu v prezenční i kombinované formě, obor Finance v doktorském studiu a také obor Finance a právo (mezifakultní studium realizované ve spolupráci s Právnickou fakultou MU). Dále garantuje v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa obor Finanční podnikání v magisterském pětiletém studiu v prezenční formě.

Katedra podnikového hospodářství

Katedra garantuje studijní obor Podniková ekonomika a management v prezenčním i kombinovaném studiu a obor Podniková informatika v bakalářském prezenčním studiu. Rovněž je garantem doktorského studia v oboru Podniková ekonomika a management.

Katedra regionální ekonomie a správy

Garantuje studijní obor Regionální rozvoj a správa v bakalářském i navazujícím magisterském studiu a obor Regionální rozvoj a cestovní ruch v bakalářském studiu. Oba obory lze studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě studia.

Katedra veřejné ekonomie

Garantuje studijní obor Veřejná ekonomika a správa v obou formách bakalářského i navazujícího magisterského studia. Dále pak výběrové obory Administration Publique v navazujícím magisterském studiu v prezenční formě a obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací v bakalářském kombinovaném studiu. V rámci doktorského studia garantuje obor Veřejná ekonomie.

Katedra aplikované matematiky a informatiky

Katedra zajišťuje výuku předmětů, které poskytují nutné znalosti a dovednosti jak pro další, navazující předměty na fakultě, tak pro samotné využití mimo akademickou sféru. Jedná se o předměty z vědeckých disciplín matematika, statistika a informatika.

Katedra práva

Zajišťuje výuku předmětů s právní problematikou pro všechny obory bakalářského a magisterského studia.

Oddělení Centra jazykového vzdělávání MU

Oddělení zabezpečuje pro všechny akreditované studijní programy a studijní obory na ESF ve všech typech studia výuku jazyků.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje