Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty MU

Akademický senát je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a je tvořen komorou jedenácti zaměstnanců a komorou šesti studentů. Akademický senát má řadu pravomocí především ve vztahu k fungování fakulty, její struktuře a rozpočtu. Členové senátu volí kandidáta na funkci děkana, vyjadřují se k návrhům na podobu studijních programů a rovněž zřizují podle svého uvážení komise, které mohou řešit různé záležitosti. Podrobněji se senátem zabývá článek 15 až 18 statutu Ekonomicko-správní fakulty a Volební a jednací řád Akademického senátu.

Pro studenty představuje akademický senát možnost jak skrze své zvolené zástupce tlumočit návrhy, náměty nebo i stížnosti pro vedení fakulty.

Na webu dále naleznete

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje