Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Držitelé ceny děkana za vynikající studijní výsledky

O ceně děkana za vynikající studijní výsledky

Cena za vynikající studijní výsledky může být kromě samotného ocenění také správnou motivací k překonávání vlastních hranic a zároveň podporou pro studenty nelehkého magisterského studia v prezenční nebo kombinované formě. Vynikající výsledky studentů jsou podobně jako Cena za vynikající bakalářskou/di­plomovou práci odměněny finanční částkou v podobě prospěchového stipendia.

Cena je vyhlašována přibližně v období státních závěrečných zkoušek, pro získání ocenění musí student splňovat několik podmínek. Průměr jeho známek má být Informačním systémem vypočítán na 1,50 nebo nižší. Musí být aktivním studentem oboru na Ekonomicko-správní fakultě a přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce. Nesmí na něj být udělena sankce v rámci vedeného disciplinárního řízení na Masarykově univerzitě.

Na základě různých hledisek nominuje vedoucí příslušné katedry jednoho kandidáta na Cenu za vynikající studijní výsledky. V potaz je brán především studijní průměr známek, vydané odborné publikace a další související aktivity. Pokud mají dva kandidáti stejné hodnocení, může vedoucí nominovat i oba studenty. Hlavní slovo v celém ocenění má však děkan, ten jediný může rozhodnout o ceně a přiznání prospěchového stipendia. Pokud není děkan spokojen s výsledky kandidátů, může se rozhodnout neudělit ocenění nikomu. Naopak může děkan přijít s vlastním rozhodnutím a udělit cenu i stipendium studentovi, který nebyl navrhnut vedoucím katedry. Cena za vynikající studijní výsledky bývá studentům předána v rámci oslavy promocí. Pro magisterský stupeň činí prospěchové stipendium částku 20 000 Kč.

Ocenění absolventi magisterského studia v jednotlivých le­tech