Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Držitelé ceny děkana za vynikající diplomovou práci

O ceně děkana za vynikající diplomovou práci

V období konce semestru většinou bývá děkanem vyhlášena Cena za vynikající diplomovou práci. Nominace na cenu navrhují komise pro statní závěrečné zkoušky, u kterých byla práce obhájena. Předseda komise může představit vedoucímu katedry své náměty na ceny během nejbližších dnů po vyhodnocení obhajob.

Aby mohla být závěrečná diplomová práce nominována na Cenu za vynikající diplomovou práci, musí splňovat několik podmínek. Jednak musí být obhájena v řádném termínu (tedy na první pokus), jednak je třeba, aby byla komisí ohodnocena známkou A – výbornou. Z nominovaných prací vybere vedoucí katedry maximálně dvě, které poté předloží děkanovi. O vítězi nejlepších prací rozhoduje děkan fakulty, samotná Cena za vynikající diplomovou práci je pak slavnostně vyhlášena během promocí. Kromě samotného ocenění získá student, který je autorem práce, také finanční odměnu ve formě mimořádného stipendia. Ocenění má celkem tři umístění. Za první místo je finanční odměna v hodnotě 20 tisíc korun, student na druhém místě získá 15 tisíc, třetí místo je pak ohodnoceno 10 tisíci.

Ocenění studenti v jednotlivých letech

Předání červeného diplomu za diplomovou práci – ilustrační foto